Rekeningkunde is die taal van besigheid.

- Warren Buffett

Dienste wat ons bied

Finansiële dienste

Die VILLET GROEP beskik oor spesialiste wat die volgende finansiële dienste lewer:

Vir Individue
 • Aftreebeplanning
 • Boedelbeplanning
 • Beleggings
 • Ongeskiktheidsdekking
 • Inkomstebeskerming
 • Voorsiening vir studies
Vir U Besigheid
 • Koop- en verkoopsooreenkomste

Rekeningkundige dienste

 • Opstel en oudit van Rekeningkundige state;
 • Belasting:
  • Persoonlike belasting;
  • Besigheids-inkomstebelasting;
  • BTW; - LBS, SDL en WVF; en verskeie ander
 • Rekeningkundige dienste
 • Betaalstaat administrasie
 • Maatskappy Sekretariëel
 • Vergoedingskommissaris
 • Registrasies: CIPC, SARS, Vergoedinskommissaris en verskeie ander
 • Debiteure administrasie

Regsdienste

 • Trusts
 • Testamente
 • Bestorwe Boedels
 • Werknemerskontrakte
 • Besigheidskontrakte- en ooreenkomste

Wie is Ons

Die VILLET GROEP bestaan uit 4 Rekenmeestersfirma's wat onderskeidelik geregistreer is by IRBA, SAICA en SAIPA. Die groep is goed verteenwoordig in die Overberg-streek en bedryf die volgende praktyke:

 • Villet & De Wet in Bredasdorp;
 • Villet RSE Rekenmeesters in Riviersonderend;
 • Villet Overstrand in Gansbaai;
 • Villet Rekenmeesters in Swellendam
 • Villet Winelands in Paarl

Met die tegnologie tot ons beskikking, diens ons kliënte regoor die Wes-Kaap. Ons kan u behulpsaam wees waar u ookal mag wees en beskik oor spesialiste wat u kan help met Finansiële Dienste, Rekeningkundige Dienste en Regsdienste.

Direkteure

Bredasdorp

A.J. De Wet
HONS.B.REK.G.R.(S.A.)

P.A.J De Wet
HONS.B.REK.G.R.(S.A.)

Riviersonderend

C.F. Wessels
HONS.B.COMPT. PROFESSIONELE REKENMEESTER (S.A.)

Overstrand

T. Kemp
B.REK.PROFESSIONELE REKENMEESTER (S.A.)

Swellendam

C.F. Wessels
HONS.B.COMPT. PROFESSIONELE REKENMEESTER (S.A.)